Qendra Albanian Rule of Law ofron një mundësi unike për të demonstruar angazhimin për sigurimin e shtetit te se drejtes në vendet në zhvillim, duke ndihmuar përforcimin e ligjit në përputhje me praktikat më të mira ligjore ndërkombëtare dhe duke u dhënë njerëzve mundësinë e përfaqësimit dhe gjykimit të drejtë. Ne premtojmë të punojmë me partnerët tanë për të hartuar programe të reja për të ndryshuar dhe përmirësuar sistemin.