Sigurimi i një të ardhmeje më të mirë duke investuar në të drejtën e ligjit dhe në mbrojtejn dhe respketimin e të drejtave të njeriut. Duke besuar që një ditë, cdo person do të trajtohet i barabartë përpara ligjit, pa dallim klase sociale apo ekonomike.